Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

H.G. 301/2012 prevede ca adoptarea masurilor de securitate pentru obiectivele apartinand dupa caz ministerelor si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, institutelor nationale de cercetare – dezvoltare, societatilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie sa isi organizeze masurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc.

De ce este necesara analiza de risc la securitatea fizica pentru afacerea dumneavoastra?

1. tipul societatii dumneavoastra se regaseste in Legea nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);
2. aveti un Plan de paza care trebuie avizat de structura de politie pe a carei raza va desfasurati activitatea (sectie, municipiu, sector);
3. aveti un Proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie avizat de structura de politie pe a carei raza va desfasurati activitatea (judet);
4. evaluarea de risc la securitatea fizica determina ameninarile si vulnerabilitatile afacerii dumneavoastra;
5. fiecare eveniment/incident de securitate produs in cadrul afacerii dumneavoastra poate provoca pierderi umane si/sau materiale cu consecinte, uneori, grave;
6. o afacere este permanent expusa concurentei si infractorilor; de concurenta va ocupati dumneavoastra, pentru infractori va consiliaza evaluatorul;
7. recomandarile unui evaluator de risc la securitatea fizica, deja implementate, reduc semnificativ riscurile identificate;
8. masurile implementate, in urma evaluarii de risc la securitatea fizica, pot descuraja potentialii infractori chiar si numai prin prezenta lor fizica (grilaje, folii antiefractie, sistem de avertizare sonora si optica etc.).

Documentatia privind analiza de risc cuprinde:
a) raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
b) grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
c) documentele-suport;

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:
a) nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
b) amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
d) sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
e) analizarea riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;
g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
i) concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionând concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se incadrează in domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

In categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.