Confidentialitate


Politica de confidentialitate

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEVOASTRA PERSONALE DE CATRE S.C. EMPA Profesional Consulting S.R.L.

Va aducem la cunostinta pe aceasta cale ca S.C. EMPA Profesional Consulting S.R.L. poate detine datele dumneavoastra de contact/personale, date pe care ni le-ati comunicat prin emailuri sau prin semnatura electronica aferenta emailurilor precum si date care ne-au parvenit din diverse interactiuni profesionale cu dumneavoastra (nume, prenume, functia, email, telefon/datele din semnatura dvs electronica) si pe care le stocam in vederea contactarii dumneavoastra viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, in vederea derularii in cele mai bune conditii a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare si va asiguram pe aceasta cale ca mentinem masuri de securitate eficiente pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in conditii legale si de siguranta.

Datele sunt asadar prelucrate direct de catre compania S.C. EMPA Profesional Consulting S.R.L. denumita in continuare “Societatea” cu urmatoarele date de identificare:

S.C. EMPA Profesional Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 6, bd. Timisoara nr 92, inmatriculata in registrul comertului sub nr. J40/958/2015, avand CIF RO34030332, reprezentata prin dnul Emil Panaite, in calitate de Administrator.

Societatea se obliga sa respecte prevederile Legii 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectarii. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau pentru motive de interes legitim.

Datele personale prelucrate pot fi: nume, prenume, adresa de email, functia pe care o detineti in companie, numarul de telefon.

Drepturile persoanei vizate conform Regulamentului 679/2016 (Art.15-22):
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergerea datelor(„de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul de a fi informat în momentul divulgării, rectificării sau ștergerii datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziție;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată.


 • 1. Dreptul de acces: exercitarea dreptului este legitim în orice moment fără justificare;
  2. Dreptul de rectificare: exercitarea dreptului este legitim în orice moment fără justificare;
  3. Dreptul la ștergere („de a fi uitat”): exercitarea dreptului este legitim doar în următoarele cazuri:

  4. Dreptul la portabilitatea datelor: exercitarea dreptului este legitim în orice moment fără justificare;
  5. Dreptul la opoziție: exercitarea dreptului este legitim în orice moment fără justificare;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată: exercitarea dreptului ca datele lor cu caracter personal să nu fie prelucrate în contextul luării unor decizii automatizate inclusiv profilarea, respectiv dreptul de a obtine intervenția umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere și de a contesta decizia;

  In vederea exercitarii acestor drepturi va rugam sa transmiteti solicitarile la office@empaprofessional.ro