Managementul riscurilor

Managementul riscurilor

Pentru un management eficace al riscului o organizatie se recomanda sa se conformeze urmatoarelor principii:

M.R. creeaza valoare . Managementul riscurilor contribuie la realizarea durabila a obiectivelor organizatiei si la îmbunatatirea securitatii si sanatatii in munca, a conformarii cu cerintele legislative.

M.R. este parte integranta a proceselor organizationale. Managementul riscurilor este parte a responsabilitatilor managementului si parte integranta a proceselor organizationale normale, precum si a proceselor de management al schimbarii.

M.R. abordeaza în mod explicit incertitudinea. Managementul riscurilor ia în considerare acele aspecte ale procesului decizional care sunt incerte si, in functie de natura incertitudinii, modalitatile de abordare ale acesteia.

M.R. este sistematic, structurat si actualizat. O abordare sistematica, structurata si actualizata a managementului riscurilor contribuie la eficientizarea demersului, furnizând rezultate consistente, comparabile si fiabile.

M.R. se bazeaza pe cele mai bune infomatii disponibile. Datele de intrare in procesul de management al riscurilor se bazeaza pe surse de informatii cum sunt experienta, feed-back-ul, observarea, prognozele si rationamentele expertilor.

M.R. este adaptat. Procesul trebuie aliniat la contextul si profilul extern si intern al organizatiei.

M.R. ia in considerare factorii umani si culturali. Managementul riscurilor in organizatie recunoaste capacitatile, perceptiile si intentiile persoanelor, din interior si exterior, care pot facilita sau îngreuna realizarea obiectivelor organizatiei.

M.R. este transparent si inclusiv.Implicarea adecvata si din stadiu incipient a factorilor afectati/interesati si, indeosebi, a decidentilor la toate nivelurile organizatiei, asigura relevanta si gradul corespunzator de actualizare al procesului cunostintelor, se desfasoara monitorizarea si revizuirea, apar riscuri noi, altele îsi modifica magnitudinea sau dispar.

M.R. este dinamic, iterativ si raspunde la schimbari. Pe masura producerii de evenimente interne si externe, se schimba contextul initial si nivelul.

M.R. faciliteaza imbunatatirea continua si dezvoltarea performantelor organizatiei. Organizatiile ar trebui sa isi dezvolte si sa implementeze strategii destinate imbunatatirii gradului de maturitate al managementului riscurilor in toate aspectele activitatii lor.

Legaturi utile