Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile evaluarii.

Raportul de evaluare este un document care, prin modul de prezentare si terminologia sa, trebuie sa exprime o opinie clara, neechivoca si suficient de detaliata pentru a garanta ca informeaza corect despre toate aspectele cheie si ca nu poate da nastere la neintelegeri asupra situatiei reale si asupra valorii estimate a proprietatii evaluate.

Raportul de evaluare trebuie sa fie obiectiv si evaluatorul trebuie sa se asigure ca nu exista conflicte de interese, nu este influentat de presiuni din partea clientului sau a unei terte persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluarii.

Evaluatorul are obligatia de a realiza un raport de evaluare transparent si coerent, pentru a evita inducerea in eroare sau confuzia beneficiarului. In analiza rezultatelor care se obtin se tine cont de urmatoarele principii: evaluarea este subiectiva; evaluarea este o predictie; evaluarea este comparatie, orientare pe piata.

Criteriile pe baza carora se ajunge la estimarea valorii finale fundamentate si semnificative sunt: adecvarea, precizia, cantitatea de informatii. Opinia evaluatorului este perceptia acestuia referitor la cel mai probabil pret intr-o tranzactie obiectiva.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:
a) nominalizarea unitătii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
b) amplasarea geografică a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
d) sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
e) analizarea riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;
g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
i) concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor în vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, menţionand concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.